องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลลำคอหงษ์ “กิจกรรมประดิษฐ์ธงใยแมงมุม”


วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ มอบหมายงานพัฒนาชุมชน อบต.ลำคอหงษ์ จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลลำคอหงษ์ “กิจกรรมประดิษฐ์ธงใยแมงมุม” ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลาประชาคมบ้านคอหงษ์ หมู่ 3 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ประชาชน ให้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก

2. สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

3. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่ม ร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02