องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การปลูกพืชฤดูแล้ง (ถั่วลิสง)


วันที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฯและให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำเภอโนนสูง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การปลูกพืชฤดูแล้ง (ถั่วลิสง) ณ พื้นที่แปลงนาคุณพานิชย์ ขอเหนี่ยวกลาง (เดิ่นหนองข้าว)บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02