องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


กิจกรรมธนาคารขยะ ประจำปี 2567


วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา วงค์อินตา หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ บ้านคอหงษ์ หมู่ทีี่ 3 โดยได้จัดกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล และสาธิตวิธีการรับซื้อขยะของกลุ่มธนาคารขยะบ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3  ณ ศาลาประชาคมบ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02