องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


เปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567


วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงส์ โดยนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ดำเนินเปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณทางแยกเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย จันทร์อินทร์ ปลัดอำเภอโนนสูง (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าวด้วย

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02