องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์


วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ มอบหมายให้ รองเทพพยุง มุ่งค้ำกลาง รองชาคฤษ หมายอมกลาง รองนายกฯ ประธานสมชิต ขอนัดกลาง ประธานสภาฯ อบต.ลำคอหงษ์ นางสาวนุชนาถ มุ่งยุทธกลาง ผอ.กองการศึกษาฯ นางชนุตม์ วรรณโส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงถึงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ พร้อมทั้ง ได้รับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02