องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


พิธีมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตน้อย ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีการศึกษา 2566


วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตน้อย ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อบต.ลำคอหงษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้จบการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยและเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมศึกษาต่อในระดับต่อไป ค่ะ

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02