องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2567 ณ บริเวณถนนสายบายพาสโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 12.30 - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง ได้สั่งการให้ นายธวัชชัย สมบูรณ์นอก เจ้าพนักงานป้องกันฯ , นายประเสริฐ บรรจบพุดซา , นายอรรคพล นามมุงคุณ และ นายเกษม เยื่องกลาง เข้าร่วมทำการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสาธารณภัยทางถนน พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ ณ บริเวณถนนสายบายพาสโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02