องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย)


วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายชาคฤษ หมายอมกลาง รองนายก อบต.ลำคอหงษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของตำบลลำคอหงษ์ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยได้ออกสำรวจประมาณการความเสียหาย เพื่อจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ซึ่งมีผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย ที่ขอรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ จำนวน 54 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02