องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


ส่งมอบวัคซีนให้กับอาสมัครปศุสัต์ตำบลลำคอหงษ์ จำนวน 12 หมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ


วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  ดำเนินการส่งมอบวัคซีนให้กับอาสมัครปศุสัต์ตำบลลำคอหงษ์ จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อให้สุนัข-แมว  ในเขตตำบลลำคอหงษ์ได้รับวัคซีนและเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02