องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 28 กันยายน 2566


วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหรือตัวอย่างในการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่มีผลงานดีเยื่ยมและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

2024-03-15
2023-10-02
2023-10-02
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-26