องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2567


วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา วงค์อินตา หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ บ้านคอหงษ์ หมู่ทีี่ 3 โดยได้จัดกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล และสาธิตวิธีการรับซื้อขยะของกลุ่มธนาคารขยะบ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3  ณ ศาลาประชาคมบ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2024-03-15
2023-10-02
2023-10-02
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-26