องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2566


วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สั่งการให้เจ้าพนักงานป้องกันฯ และคนงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของอบต.ลำคอหงษ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์และตรวจสภาพรถปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่ดำเนินการอยู่ และหน่วยการปฏิบัติการใหม่ต้องได้รับการตรวจประเมินเพื่ออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ในระดับต่างๆ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรอง ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมศิลาลักษณ์ โรงพยาบาลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2024-03-15
2023-10-02
2023-10-02
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-26