องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 25 กันยายน 2566


วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ (การแก้ไขปัญหา) การเรียนรูวิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

2024-03-15
2023-10-02
2023-10-02
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-26