องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายชิตณรงค์  ขอเหนี่ยวกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายชาคฤษ  หมายอมกลาง
นายเทพพยุง  มุ่งค้ำกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยนต์ฤทธิ์  ขอสูงเนิน
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign