องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสมชิต  ขอนัดกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางณัฐธิรา  วิวัฒนาการ 
พ.อ.อ.ไพบูลย์  สีลเสฎโฐ  ศิริประเสริฐ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายนิรุต  โสดกำปัง  
นายคัมภีร์  พิผ่วนนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายประสบชัย  ขอสวยกลาง
นายยงยุทธ  นาคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายบุญสม  เสริมใหม่
นายประเสริฐ  ชูจอหอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายกังวาฬ  หมายอมกลาง นายสหัส  ชูจอหอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายพิจิตร  มุ่งอ้อมกลาง
นายร่วม  หวังไรยกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign