องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
กองคลัง

   
 
   นางสาวธัญพร เพียรกลาง  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 
  ว่าง

 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 นางสมจิตร  ด้อมกลาง
    นางสาวชมภูนุช  หนูดี
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
   
 
  นางสาวนุชสรา พุทธวงค์
นางสาวเกศราภรณ์ ดวงกลาง
 ผช.จพง.การเงินและบัญชี  
ผช.จพง.พัสดุ
     
      
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign