องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
กองช่าง

 

 
   นายโอวาส  หว่างกลาง
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง 

 

 
 
 
 นางบุญเชิด  ไพฑูรย์   นายประทีป  ปานหมื่นไวย
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 
นายยุวราช ขอเหนี่ยวกลาง นางสาววาสนา  วุทธิพงษ์ปรีชา นายโยธิน มุ่งเฝ้ากลาง
ผช.จพง.ประปา ผช.จพง.ธุรการ คนงานทั่วไป
 
 
 
 

นายสาธร  กลิ่นศรีสุข
นายไสว เจือณรงค์
 นายสราวุธ จงชิดกลาง
คนงานทั่วไป  คนงานประปา  คนงานประปา

   
นายจิรานุวัฒน์  หมายอมกลาง
 นายประทีป  เอื้อเฟื้อกลาง
 
 คนงานประปา  พนักงานขับรถกระเช้า
 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign