องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 
 
   นางสาวนุชนาถ  มุ่งยุทธกลาง
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
  นางชนุตม์ วรรณโส  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 

 
- ว่าง -

นางสาวสาวิตรี หมายสอนกลาง
ครู 
   ครู (คศ.1)
   

  นางทุเรียน หมายอมกลาง
 นางสาวจันจิรา  หมายอมกลาง
ผช.หัวหน้าศูนย์บ้านกระถิน หนองเครือชุด
 ผช.จพง.ธุรการ 
 

 

 นางสาวสุขสันต์  หมายปิดกลาง


 คนงานทั่วไป (ครูผู้ดูแลเด็ก)

   
 
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign