องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
  นางชนุตม์ วรรณโส  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
 นางถวัลย์ จอกจอหอ

นางสาวสาวิตรี หมายสอนกลาง
ครู คศ.1
   ครู คศ.1
 
   
 
 นางทุเรียน หมายอมกลาง  

 ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระถินหนองเครือชุด  
   

 นางสาวสุขสันต์  หมายปิดกลาง  
 นางสาวจันจิรา  หมายอมกลาง
 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก    ผช.จพง.ธุรการ
   
 
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign