องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

 
 
  นายโอวาส  หว่างกลาง  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 
   
  นางสาวกัญญา ชิ้นจอหอ  
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  
 
นางสาวจิราภา  มุ่งซ้อนกลาง   นายธวัชชัย  หมายครอบกลาง
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign