องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ี 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]165
2 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]171
3 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]182
4 ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ม.ค. 2563 ]175
5 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]178
6 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]162
7 ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]173
8 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]177
9 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]169
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]171
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 12 ม.ค. 2560 ]188
12 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 22 ธ.ค. 2557 ]178