องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]9
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]40
3 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ี 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]207
4 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]216
5 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]226
6 ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ม.ค. 2563 ]221
7 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]225
8 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]222
9 ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]223
10 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]219
11 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]214
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]219
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 12 ม.ค. 2560 ]232
14 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 22 ธ.ค. 2557 ]222