องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]16
2 รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]19
3 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]16
4 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]24
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]38
6 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ( ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - มีนาคม พ.ศ.2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]84
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]49
8 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]42
9 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]50
10 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]57
11 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]159
12 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]198
13 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]231
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]232
15 รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 17 ก.พ. 2564 ]222
16 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]214
17 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]220
18 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]229
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]214
20 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]213
 
หน้า 1|2