องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
2 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]11
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]23
4 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ( ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - มีนาคม พ.ศ.2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]71
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]38
6 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]30
7 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]39
8 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]42
9 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]149
10 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]186
11 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]214
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]217
13 รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 17 ก.พ. 2564 ]208
14 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]201
15 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]208
16 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]216
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]203
18 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]201
19 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]205
20 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]199
 
หน้า 1|2