องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]7
2 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]0
3 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]5
4 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]15
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]19
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]16
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]21
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]19
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]21
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]21
11 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]21
12 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]32
13 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]38
14 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]32
15 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]33
16 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]34
17 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]33
18 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]33
19 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]37
20 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ปผระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6