องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]1
2 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]3
3 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]4
4 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ปผระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]4
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]5
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]6
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]14
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]24
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]35
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]44
11 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]65
12 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]83
13 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]83
14 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]107
15 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]114
16 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]129
17 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]140
18 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]154
19 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]152
20 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]168
 
หน้า 1|2|3|4|5|6