องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]11
2 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]11
3 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]10
4 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]11
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]11
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]11
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]25
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]30
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]23
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]24
11 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]26
12 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]23
13 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]25
14 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]29
15 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ปผระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]32
16 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]32
17 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]31
18 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]39
19 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]53
20 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]64
 
หน้า 1|2|3|4|5|6