องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ตุลาคม�2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 1 พ.ย. 2559 ]155
82 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]157
83 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]161
84 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]156
85 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]150
86 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]164
87 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน เมษายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]163
88 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มีนาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]156
89 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 มี.ค. 2559 ]162
90 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มกราคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ]157
91 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]156
92 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]163
93 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]154
94 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กันยายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]166
95 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน สิงหาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]155
96 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]179
97 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 2 มิ.ย. 2558 ]162
98 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน เมษายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]162
99 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มีนาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]171
100 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 2 มี.ค. 2558 ]169
 
|1|2|3|4หน้า 5|6