องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 7 ก.พ. 2566 ]34
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 7 ก.พ. 2566 ]133
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2565 ]46
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2565 ]58
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 27 ก.ย. 2564 ]39
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 27 ก.ย. 2564 ]35
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]188
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 5 ก.ย. 2562 ]196
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 21 มิ.ย. 2562 ]189
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีพ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) [ 30 ต.ค. 2561 ]185
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) [ 30 เม.ย. 2561 ]190
12 ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) [ 11 พ.ย. 2559 ]183
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) [ 23 มิ.ย. 2558 ]171
14 แผนพัฒนาสามปี อบต.ลำคอหงษ์ 54-56 [ 22 ธ.ค. 2557 ]181
15 ลำคอหงษ์ แผน 3 ปี 56-58 [ 22 ธ.ค. 2557 ]187