องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]30
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]34
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 7 ก.พ. 2566 ]65
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 7 ก.พ. 2566 ]162
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2565 ]73
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2565 ]84
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 27 ก.ย. 2564 ]66
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 27 ก.ย. 2564 ]62
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]220
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 5 ก.ย. 2562 ]226
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 21 มิ.ย. 2562 ]219
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีพ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) [ 30 ต.ค. 2561 ]217
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) [ 30 เม.ย. 2561 ]220
14 ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) [ 11 พ.ย. 2559 ]219
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) [ 23 มิ.ย. 2558 ]201
16 แผนพัฒนาสามปี อบต.ลำคอหงษ์ 54-56 [ 22 ธ.ค. 2557 ]207
17 ลำคอหงษ์ แผน 3 ปี 56-58 [ 22 ธ.ค. 2557 ]215