องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]86
2 ประกาศสถิติร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]90
3 รายงานร้องเรียนทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]88
4 สถิติการร้องเรียนทุจริต ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]86
5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 11 เม.ย. 2565 ]88
6 แผนผังกระบวนการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 เม.ย. 2565 ]84
7 แบบคำร้องเรียนการทุจริต [ 11 เม.ย. 2565 ]88
8 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]89
9 คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]104
10 คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]168
11 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]163
12 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]166
13 ประกาสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในหน่วยงาน [ 16 มิ.ย. 2563 ]164
14 สรุปผลสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]171
15 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 พ.ค. 2563 ]170
16 รายงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 เม.ย. 2563 ]166
17 วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 เม.ย. 2563 ]167
18 การแสดงเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 3 มี.ค. 2563 ]169
19 นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจำนงค์สุจริต [ 3 มี.ค. 2563 ]166
20 ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร [ 3 มี.ค. 2563 ]163
 
หน้า 1|2