องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]20
2 029ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบรอบ 6 เดือน(ต.ค.2565-มี.ค.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]42
3 029แบบรายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]42
4 027คู่มือร้องเรียนการทุจริต 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]51
5 028ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบหน้าเว็ปไซต์ [ 30 มี.ค. 2566 ]42
6 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]133
7 ประกาศสถิติร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]135
8 รายงานร้องเรียนทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]133
9 สถิติการร้องเรียนทุจริต ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]130
10 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 11 เม.ย. 2565 ]132
11 แผนผังกระบวนการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 เม.ย. 2565 ]125
12 แบบคำร้องเรียนการทุจริต [ 11 เม.ย. 2565 ]133
13 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]132
14 คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]158
15 คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]220
16 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]205
17 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]214
18 ประกาสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในหน่วยงาน [ 16 มิ.ย. 2563 ]211
19 สรุปผลสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]212
20 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 พ.ค. 2563 ]212
 
หน้า 1|2