องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 029ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบรอบ 6 เดือน(ต.ค.2565-มี.ค.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]30
2 029แบบรายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]27
3 027คู่มือร้องเรียนการทุจริต 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]38
4 028ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบหน้าเว็ปไซต์ [ 30 มี.ค. 2566 ]31
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]120
6 ประกาศสถิติร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]124
7 รายงานร้องเรียนทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]121
8 สถิติการร้องเรียนทุจริต ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]120
9 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 11 เม.ย. 2565 ]122
10 แผนผังกระบวนการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 เม.ย. 2565 ]116
11 แบบคำร้องเรียนการทุจริต [ 11 เม.ย. 2565 ]122
12 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]121
13 คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]141
14 คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]204
15 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]195
16 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]199
17 ประกาสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในหน่วยงาน [ 16 มิ.ย. 2563 ]200
18 สรุปผลสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]201
19 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 พ.ค. 2563 ]201
20 รายงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 เม.ย. 2563 ]199
 
หน้า 1|2