องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 30 ม.ค. 2567 ]8
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ รอบ 12 เดือน [ 30 ม.ค. 2567 ]10
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 30 ม.ค. 2567 ]5
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 30 ม.ค. 2567 ]3
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 30 ม.ค. 2567 ]4
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]62
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 4 เม.ย. 2566 ]4
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอบต.ลำคอหงษ์ ( พ.ศ. 2566-2570) [ 29 ส.ค. 2565 ]143
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]187
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ รอบ 12 เดือน [ 4 ต.ค. 2564 ]183
11 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 4 ต.ค. 2564 ]162
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2564 ]216
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]208
14 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]203
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]219
16 รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ปี 2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]208
17 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13 ม.ค. 2562 ]213
18 ประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 ม.ค. 2562 ]208
19 แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 ม.ค. 2562 ]208
20 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]213
 
หน้า 1|2