องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอบต.ลำคอหงษ์ ( พ.ศ. 2566-2570) [ 29 ส.ค. 2565 ]99
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]143
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ รอบ 12 เดือน [ 4 ต.ค. 2564 ]143
4 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 4 ต.ค. 2564 ]118
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2564 ]171
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]161
7 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]158
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]176
9 รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ปี 2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]165
10 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13 ม.ค. 2562 ]170
11 ประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 ม.ค. 2562 ]164
12 แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 ม.ค. 2562 ]163
13 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]168
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ธ.ค. 2561 ]167