องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 ส.ค. 2566 ]12
2 คู่มือการปฏิบัติงานรับขี้นทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้พิการ [ 5 ม.ค. 2566 ]14
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 7 ธ.ค. 2565 ]15
4 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน [ 5 ก.พ. 2564 ]243
5 วิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]229
6 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]224
7 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 พ.ย. 2562 ]246
8 การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ [ 7 พ.ย. 2562 ]225
9 แผนการจัดเก็บภาษี [ 17 ต.ค. 2562 ]236
10 แผนผังการชำระภาษี [ 10 ต.ค. 2562 ]221