องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 1 มี.ค. 2565 ]119
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -2566 ) [ 1 มี.ค. 2565 ]130
3 รายงานผลการฝึกอบรม [ 1 มี.ค. 2565 ]122
4 ประเมินผลการปฎิบัติงาน [ 1 มี.ค. 2565 ]126
5 นโยบายกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนา [ 21 เม.ย. 2564 ]202
6 นโยบายกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนา [ 21 เม.ย. 2564 ]186
7 การมอบอำนาจและรักษาราชการแทน [ 15 เม.ย. 2564 ]173
8 การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อมาปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]197
9 ประกาศนโยบายบริหารงานบุุคคล [ 18 มี.ค. 2564 ]195
10 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุุคคล [ 2 ก.พ. 2564 ]177
11 การพัฒนาบุคลากร [ 2 ก.พ. 2564 ]179
12 นโยบายการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]180
13 แผนพัฒนาบุคลากร 2564 -2566 [ 1 ก.พ. 2564 ]176
14 โครงการพัฒนาศักยภาพ อบต.ลำคอหงษ์ [ 21 ม.ค. 2564 ]174
15 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน [ 19 ม.ค. 2564 ]185
16 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 14 ม.ค. 2564 ]181
17 การพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 13 ม.ค. 2564 ]180
18 การวางแผนกำลังคน [ 7 ม.ค. 2564 ]177
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 6 ม.ค. 2564 ]178
20 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2564 ]181
 
หน้า 1|2