องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 มี.ค. 2567 ]13
2 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2567 - 2569) [ 5 ต.ค. 2566 ]11
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]98
4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 24 ก.พ. 2566 ]120
5 กระบวนการขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 ก.พ. 2566 ]105
6 ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 24 ก.พ. 2566 ]89
7 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]112
8 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]95
9 สวัสดิการของพนักงาน [ 24 ก.พ. 2566 ]121
10 องค์กรภายในสำนักงาน [ 24 ก.พ. 2566 ]129
11 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2566 ]132
12 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 24 ก.พ. 2566 ]101
13 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]87
14 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]120
15 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 1 มี.ค. 2565 ]173
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -2566 ) [ 1 มี.ค. 2565 ]180
17 รายงานผลการฝึกอบรม [ 1 มี.ค. 2565 ]180
18 ประเมินผลการปฎิบัติงาน [ 1 มี.ค. 2565 ]175
19 นโยบายกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนา [ 21 เม.ย. 2564 ]252
20 นโยบายกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนา [ 21 เม.ย. 2564 ]239
 
หน้า 1|2|3