องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 13 ม.ค. 2564 ]226
2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 13 ม.ค. 2564 ]230
3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 13 ม.ค. 2564 ]219
4 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กร [ 13 ม.ค. 2564 ]218
5 แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร [ 13 ม.ค. 2564 ]232
6 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 13 ม.ค. 2564 ]207
7 แต่งตั้งคณะทำงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ [ 13 ม.ค. 2564 ]204
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ม.ค. 2564 ]204
9 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 2 มิ.ย. 2563 ]210
10 คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้ระดับท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2562 ]208
11 คำสั่งมอบหมายรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 2 ต.ค. 2561 ]210
12 คำสั่งแต่งตั้ง [ 1 ต.ค. 2561 ]215
13 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กร [ 1 ต.ค. 2561 ]207