องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 เพื่อใช้ในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]138
2 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]160
3 ประกาศขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) และส่งรายละเอียดการคำนวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วยตามแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7 ปี พ.ศ.2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]168
4 ประกาศขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี พ.ศ.2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]165
5 ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]160
6 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]161
7 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 [ 23 พ.ย. 2563 ]156
8 ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]153
9 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 22 ก.ค. 2563 ]155
10 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) และส่งรายละเอียดการคำนวณภาษีคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7 [ 29 มิ.ย. 2563 ]152
11 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 8 มิ.ย. 2563 ]148
12 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 29 พ.ค. 2563 ]151
13 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 3 [ 29 พ.ค. 2563 ]160
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ครั้งที่ 2 [ 18 พ.ค. 2563 ]151
15 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 24 มี.ค. 2563 ]146
16 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 1 [ 10 มี.ค. 2563 ]180
17 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]156
18 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 27 พ.ย. 2562 ]148
19 ประกาศ เรื่องผลพิจารณาผู้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 19 ก.ย. 2562 ]157
20 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ก.ย. 2562 ]165
 
หน้า 1|2