องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างองค์กรความรักความสามัคคีในหมู่คณะ [ 11 เม.ย. 2565 ]99
2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงสุจริตระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]89
3 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ [ 11 เม.ย. 2565 ]95
4 กิจกรรมร่วมกันในองค์กร [ 11 เม.ย. 2565 ]100
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]125
6 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2565 ]82
7 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]176
8 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 19 เม.ย. 2564 ]161
9 ประกาศเจตนารมณ์องค์กร ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 5 เม.ย. 2564 ]159
10 แผ่นพับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 5 เม.ย. 2564 ]155
11 บันทึกตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ [ 5 เม.ย. 2564 ]160