องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างองค์กรความรักความสามัคคีในหมู่คณะ [ 11 เม.ย. 2565 ]76
2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงสุจริตระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]67
3 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ [ 11 เม.ย. 2565 ]71
4 กิจกรรมร่วมกันในองค์กร [ 11 เม.ย. 2565 ]73
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]85
6 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2565 ]59
7 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]148
8 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 19 เม.ย. 2564 ]132
9 ประกาศเจตนารมณ์องค์กร ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 5 เม.ย. 2564 ]137
10 แผ่นพับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 5 เม.ย. 2564 ]132
11 บันทึกตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ [ 5 เม.ย. 2564 ]133