องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]62
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2565 ]86
3 รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]229
4 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]187
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]223
6 1230 [ 9 พ.ย. 2561 ]220
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]216
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 ก.ย. 2560 ]220
9 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 21 ก.ย. 2560 ]224
10 รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ต.ค. 2559 ]227
11 รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ของกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]218
12 ข้อบัญญัติลำคอหงษ์ ปี 56 [ 22 ธ.ค. 2557 ]234