องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]75
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2565 ]99
4 รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]240
5 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]199
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]234
7 1230 [ 9 พ.ย. 2561 ]230
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]226
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 ก.ย. 2560 ]232
10 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 21 ก.ย. 2560 ]236
11 รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ต.ค. 2559 ]238
12 รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ของกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]231
13 ข้อบัญญัติลำคอหงษ์ ปี 56 [ 22 ธ.ค. 2557 ]257