องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]198
2 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]154
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]196
4 1230 [ 9 พ.ย. 2561 ]188
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]187
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 ก.ย. 2560 ]193
7 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 21 ก.ย. 2560 ]198
8 รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ต.ค. 2559 ]198
9 รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ของกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]192
10 ข้อบัญญัติลำคอหงษ์ ปี 56 [ 22 ธ.ค. 2557 ]206