องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ