องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก สายจากทางเข้าตัวหมู่บ้าน ถึง ท้ายหมู่บ้าน บ้านโนนพรมหมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก สายจากทางเข้าตัวหมู่บ้าน ถึง ท้ายหมู่บ้าน บ้านโนนพรมหมู่ที่ 1    เอกสารประกอบ ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก สายจากทางเข้าตัวหมู่บ้าน ถึง ท้ายหมู่บ้าน บ้านโนนพรมหมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ