องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวกองช่าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างอำเภอ สายจากสระน้ำกลางหมู่บ้าน ถึงเขตบ้านหลุมปูน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์...... องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างอำเภอ สายจากสระน้ำกลางหมู่บ้าน ถึงเขตบ้านหลุมปูน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการเพาะบ่มคอนกรีตซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้พื้นถนนคอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนน โปรดหลีกเลี่ยงการสัญจรเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และโปรดใช้เส้นอื่นบริเวณใกล้เคียง ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

" ลำคอหงษ์ ชุมชนแห่งการพัฒนา "    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างอำเภอ สายจากสระน้ำกลางหมู่บ้าน ถึงเขตบ้านหลุมปูน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ