องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวกองช่าง


โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองติดศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ถึง คลองลำคอหงษ์ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

[ ประชาสัมพันธ์ ]

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองติดศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ถึง คลองลำคอหงษ์ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสัญจรไปยังบริเวณเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติ

" ลำคอหงษ์ ชุมชนแห่งการพัฒนา "    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองติดศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ถึง คลองลำคอหงษ์ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ