องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวสำนักปลัด


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ