องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]5
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]5
3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]5
4 ประกาสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในหน่วยงาน [ 16 มิ.ย. 2563 ]6
5 สรุปผลสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]6
6 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 พ.ค. 2563 ]6
7 รายงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 เม.ย. 2563 ]6
8 วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 เม.ย. 2563 ]6
9 การแสดงเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 3 มี.ค. 2563 ]6
10 นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจำนงค์สุจริต [ 3 มี.ค. 2563 ]6
11 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของราชการ ประจำปี 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]6
12 ประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 4 ก.พ. 2563 ]7
13 ประมวลจริยธรรม [ 14 ม.ค. 2563 ]7
14 แนวทางปฏิบัติตามประวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]7
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต [ 8 ต.ค. 2562 ]7
16 ประกาศช่องทางการร้องเรียนทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]7