องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  การปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม [ 14 ม.ค. 2563 ]7
2 แนวทางปฏิบัติตามประวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]14
3 ประกาศแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]11
4 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 5 พ.ย. 2562 ]16
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต [ 8 ต.ค. 2562 ]4
6 มาตรการการใช้ดุลพินิจและการใช้อำนาจหน้าที่ [ 22 พ.ค. 2562 ]10
7 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ก.พ. 2562 ]3
8 ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องกันการทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]7
9 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศุนย์ [ 28 ธ.ค. 2561 ]8
10 ประกาศช่องทางการร้องเรียนทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]10