องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่น 3/2565 ตำบลลำคอหงษ์


-วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลำคอหงษ์ กล่าวเปิดโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่น 3/2565 ตำบลลำคอหงษ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.ลำคอหงษ์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน

- วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลลำคอหงษ์ ร่วมกับ รพ.สต.สะพาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่น 3/2565 ตำบลลำคอหงษ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.ลำคอหงษ์ โดยจะเป็นการดำเนินโครงการวันที่ 2 ภายใต้กิจกรรมพานักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3/2565 ทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญต่างๆอันได้แก่

สถานที่ 1 วัดสมานมิตร

สถานที่ 2 สวนสัตว์นครราชสีมา

สถานที่ 3 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

สถานที่ 4 Airplane Park Korat

- วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง มอบหมายให้นายชาคฤษ หมายอมกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่น 3/2565 ตำบลลำคอหงษ์ ดำเนินโครงการโดยชมรมผู้สูงอายุ ตำบลลำคอหงษ์ และรพ.สต.สะพาน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.ลำคอหงษ์

2024-01-15
2024-01-12
2024-01-09
2024-01-02
2023-12-29
2023-12-28
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-19
2023-12-08