องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2566 และ พ


วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02