องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]104
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]63
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]89
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]39
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2566 ]65
6 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]58
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]101
8 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]54
9 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]64
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]66
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]54
12 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]68
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]60
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ครั้งแรก [ 10 ม.ค. 2565 ]77
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]204
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]180
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]183
18 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]181
19 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 ก.ค. 2564 ]176
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]201
 
หน้า 1|2|3