องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 359 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ก.พ. 2567 ]9
2 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวหินคลุก สายแยกหนองงูเหลือม ถึงสวนใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ม.ค. 2567 ]12
3 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านกระถิน เชื่อมตำบลเมืองปราสาท บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ม.ค. 2567 ]10
4 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด สายทางแยกไปบ้านหลุมปูน ถึงบ้านนายพิเชต ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ม.ค. 2567 ]8
5 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 โนนสะพาน สายสามแยกบ้านนายวิโรจน์ ถึง เหมืองโคกประดู่ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ม.ค. 2567 ]9
6 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านคอหงษ์ สายหน้าปั๊มน้ำมันนางทองมิ้น ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ม.ค. 2567 ]8
7 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ม.ค. 2567 ]10
8 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน สายหลังโรงเรียนบ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 28/2566)โดยวิธีเฉพา [ 21 ธ.ค. 2566 ]5
9 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา สายหน้าบ้าน นางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประวิทย์ โพธิ์กลาง ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ธ.ค. 2566 ]12
10 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด สายเข้าหมู่บ้านโนนกราด ไปถนนลาดยาง ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 44/ [ 21 ธ.ค. 2566 ]10
11 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับคสล.เดิม หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา สายแยกเข้าวัดหนองเครือชุด ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ [ 21 ธ.ค. 2566 ]9
12 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมท่อเมนต์ประปาบ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 พ.ย. 2566 ]12
13 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ สายจากนานายสงบ ภาวรกิจถึงเหมืองตากลึง บ้านโนนบ่อ หมูที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ย. 2566 ]11
14 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำสายนานายศรันยู ฟอกสันเทียะ ถึงถนนดำทางเข้าบ้านโนนลาวหมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ย. 2566 ]13
15 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายประนอม หมายสอนกลาง หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ย. 2566 ]11
16 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ารใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง [ 6 ต.ค. 2566 ]14
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิกถึงลำชะเนียง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 ก.ย. 2566 ]25
18 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.ย. 2566 ]22
19 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิกถึงลำชะเนียง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ร [ 8 ก.ย. 2566 ]24
20 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน สายจากบ้านนายขวัญชัย ถึง แยกทางแยกบ้านโนนลาว ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ก.ย. 2566 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18