องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 364 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้านนางพรพรรณ หมายซ่อนกลาง ถึงสายบ้านโนนลาวบ้านสะพาน หมู่ที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,725 [ 18 มิ.ย. 2567 ]12
2 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบตัวหมู่บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหง [ 14 มิ.ย. 2567 ]9
3 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้านนางพรพรรณ หมายซ่อนกลาง ถึงสายบ้านโนนลาว บ้านสะพาน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบ [ 5 มิ.ย. 2567 ]14
4 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้านนางพรพรรณ หมายซ่อนกลาง ถึงสายบ้านโนนลาว บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ [ 28 พ.ค. 2567 ]10
5 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 พ.ค. 2567 ]13
6 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 พ.ค. 2567 ]18
7 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ถนนข้างถังน้ำประปาแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 พ.ค. 2567 ]16
8 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]16
9 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]16
10 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ก.พ. 2567 ]21
11 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวหินคลุก สายแยกหนองงูเหลือม ถึงสวนใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ม.ค. 2567 ]22
12 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านกระถิน เชื่อมตำบลเมืองปราสาท บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ม.ค. 2567 ]20
13 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด สายทางแยกไปบ้านหลุมปูน ถึงบ้านนายพิเชต ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ม.ค. 2567 ]22
14 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 โนนสะพาน สายสามแยกบ้านนายวิโรจน์ ถึง เหมืองโคกประดู่ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ม.ค. 2567 ]20
15 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านคอหงษ์ สายหน้าปั๊มน้ำมันนางทองมิ้น ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ม.ค. 2567 ]19
16 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ม.ค. 2567 ]23
17 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน สายหลังโรงเรียนบ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 28/2566)โดยวิธีเฉพา [ 21 ธ.ค. 2566 ]15
18 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา สายหน้าบ้าน นางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประวิทย์ โพธิ์กลาง ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ธ.ค. 2566 ]23
19 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2567 โครงการก่อสร้างเสริมท่อเมนต์ประปา บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา [ 6 ธ.ค. 2566 ]18
20 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E1/2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิกถึงลำชะเนียง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 03/2566) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ต.ค. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19