องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 334 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านคอหงษ์ สายข้างโรงเรียนบ้านคอหงษ์ ถึง โนนสองพี่น้อง ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ค. 2566 ]6
2 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ สายเลียบคลองติดศาลาประชาคม ม.9 ถึง คลองลำคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ค. 2566 ]4
3 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา สายหนองงูเหลือม จากลาดยางถึงนานายชื่น รอดกลาง ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ค. 2566 ]3
4 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด สายบ้านหนองเครือชุด ถึงนานางแสง อินทรจอหอ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 พ.ค. 2566 ]7
5 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด สายหนองขาม ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 พ.ค. 2566 ]8
6 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด สายบ้านหนองเครือชุด ถึง ลำห้วยชำแหละหว้า ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 พ.ค. 2566 ]10
7 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน สายหนองไอ้ตู้ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 พ.ค. 2566 ]9
8 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านกระถิน สายบ้านนายตุ๊ แคว้นอินทร์ ถึง บ้านนางสำเรียง ลายกลาง ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 พ.ค. 2566 ]10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 เม.ย. 2566 ]19
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างอำเภอ สายจากสระน้ำกลางหมู่บ้าน ถึงเขตบ้านหลุมปูน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีปร [ 12 เม.ย. 2566 ]19
11 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 28 มี.ค. 2566 ]14
12 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มี.ค. 2566 ]18
13 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างอำเภอ สายจากสระน้ำกลางหมู่บ้าน ถึงเขตบ้านหลุมปูน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราค [ 27 มี.ค. 2566 ]22
14 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างอำเภอ สายจากสระน้ำกลางหมู่บ้าน ถึงเขตบ้านหลุมปูน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จ [ 21 มี.ค. 2566 ]17
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกหน้าวัดบ้านโนนลาว ถึงสามแยกไปบ้านกระถิน บ้านโนนลาว หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ๔,๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำค [ 17 มี.ค. 2566 ]19
16 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนถนนคอนกรีต สายแยกหน้าวัดบ้านโนนลาว ถึงสามแยกไปบ้านกระถิน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2566 ]22
17 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวถนนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกหน้าวัดบ้านโนนลาว ถึงสามแยกไปบ้านกระถิน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ก.พ. 2566 ]26
18 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมางานถมดิน ด้านทิศเหนือหอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 24 ม.ค. 2566 ]22
19 ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 9 ม.ค. 2566 ]16
20 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 [ 13 ธ.ค. 2565 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17