องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายกลางบ้านโนนสะพาน ? บ้านนางศรีประเพียร ณ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 [ 13 มิ.ย. 2559 ]148
222 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางจอย เสริมใหม่ - หน้าบ้านนางแป้น มุ่งฝากกลาง ณ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 13 มิ.ย. 2559 ]162
223 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายพัน ? สี่แยกฝายน้ำล้น ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 13 มิ.ย. 2559 ]160
224 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางมะลิ จูหมื่นไวย ณ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 7 [ 13 มิ.ย. 2559 ]152
225 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางมะลิ บัวจันอัด - บ้านางสำเภา ณ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 [ 13 มิ.ย. 2559 ]160
226 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมะลิ ? บ้านนางสำเภา ช่วยงาน จำนวน 2 ช่วง ณ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 [ 10 มิ.ย. 2559 ]151
227 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านหนองเครือชุดพัฒนา บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 ? บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ณ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 6 มิ.ย. 2559 ]187
228 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 [ 2 มิ.ย. 2559 ]158
229 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ณ หน้าทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 มิ.ย. 2559 ]151
230 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบห้วยลำคอหงษ์ ณ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 [ 30 พ.ค. 2559 ]154
231 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าปั๊มน้ำมัน นางทองมิ้น - ลำห้วยตลาดใหญ่ ณ บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3 [ 30 พ.ค. 2559 ]146
232 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากเหมืองสาธารณะโคกหนองช้าง - นานางสุวรรณ อ้อพิมาย ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 30 พ.ค. 2559 ]157
233 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหน้าบ้านนางจอย - ทางหลวงโคกประดู่ ณ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 30 พ.ค. 2559 ]155
234 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านดอนพรหมสร - บ้านตาหวอย ณ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 30 พ.ค. 2559 ]173
235 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างครงการก่อสร้างถนนคันดินถม สายจากแปลงเกษตร - นานายอรุณ ณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 [ 30 พ.ค. 2559 ]152
236 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าปั๊มนางทองมิ้น ? คลองตลาดใหญ่ ณ บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3 [ 27 พ.ค. 2559 ]162
237 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 [ 27 พ.ค. 2559 ]158
238 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางจอย เสริมใหม่ - บ้านนางแป้น มุ่งฝากกลาง ณ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 19 พ.ค. 2559 ]154
239 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางแต้ม มุ่งโตกลาง ? บ้านนายสุเทพ ชัยชนะ ณ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 19 พ.ค. 2559 ]157
240 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านหนองเครือชุดพัฒนา [ 13 พ.ค. 2559 ]155
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16