องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนรอบหมู่บ้าน ณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 [ 10 พ.ค. 2559 ]150
242 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากแยกบ้านโนนลาว (หลังบ้านนายใจ พูนศิริ) ? บ้านสะพาน ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 27 เม.ย. 2559 ]161
243 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางจันทรา ? นานางด่วน ลายนอก ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 27 เม.ย. 2559 ]157
244 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางจันทรา ? นานางด่วน ลายนอก ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 27 เม.ย. 2559 ]157
245 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายต่อจากถนนดำ ? สายเหมืองโคกประดู่ ณ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 [ 12 เม.ย. 2559 ]170
246 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางนารี ? ปู่ตาเก่า ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 12 เม.ย. 2559 ]157
247 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรวดี ? นางแฉล้ม หวังสระกลาง ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 12 เม.ย. 2559 ]158
248 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโนนนายรวย ? บ้านนายปลอด ณ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 [ 12 เม.ย. 2559 ]161
249 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายนพรัตน์ วัฒนากลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2559 ]155
250 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายเย็น นวลด่านกลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2559 ]165
251 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายประภาส มุ่งใหญ่กลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2559 ]162
252 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ มุ่งค้ำกลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2559 ]147
253 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสัมฤทธิ์ มุ่งปั่นกลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2559 ]145
254 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบริเวณข้ามลำชะเนียง 2 ฝั่ง ณ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 1 เม.ย. 2559 ]153
255 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายจากหน้าบ้านนางสำเนา ? ตำบลถนนโพธิ์ ณ บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 [ 25 มี.ค. 2559 ]159
256 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากประปา ? นานางแก้ว ณ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 21 มี.ค. 2559 ]156
257 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ณ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 3 มี.ค. 2559 ]156
258 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ณ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 1 มี.ค. 2559 ]162
259 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ มุ่งค้ำกลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 24 ก.พ. 2559 ]159
260 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าปั๊มนางทองมิ้น - คลองตลาดใหญ่ ณ บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3 [ 24 ก.พ. 2559 ]165
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16