องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายต่อจากถนนดำ - สายเหมืองโคกประดู่ หมู่ที่ 4 [ 24 ก.พ. 2559 ]163
262 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบริเวณข้านลำชะเนียง 2 ฝั่ง ณ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 24 ก.พ. 2559 ]163
263 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางนารี - ปู่ตาเก่า ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 24 ก.พ. 2559 ]167
264 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายนพรัตน์ วัฒนากลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 24 ก.พ. 2559 ]152
265 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายเย็น นวลด่านกลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 24 ก.พ. 2559 ]151
266 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางจันทรา - นานางต่วน ลายนอก ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 24 ก.พ. 2559 ]163
267 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากแยกบ้านโนนลาว (หลังบ้านนายใจ พูนศิริ ) - บ้านสะพานณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 24 ก.พ. 2559 ]158
268 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด ณ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 [ 24 ก.พ. 2559 ]163
269 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนนางสัมฤทธิ์ มุ่งปั่นกลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 24 ก.พ. 2559 ]153
270 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายประภาส มุ่งโตกลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 24 ก.พ. 2559 ]155
271 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรวดี - บ้านนายแฉล้ม หวังสระกลาง ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 24 ก.พ. 2559 ]155
272 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมะลิ - บ้านนางสำเนา ช่วยงาน จำนวน 2 ช่วง ณ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 [ 24 ก.พ. 2559 ]151
273 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน ณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 [ 24 ก.พ. 2559 ]150
274 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางแต้ม มุ่งโตกลาง - บ้านนายสุเทพ ชัยชนะ ณ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 24 ก.พ. 2559 ]160
275 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางจอย เสริมใหม่ - บ้านนางแต้ม มุ่งฝากกลาง ณ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 24 ก.พ. 2559 ]163
276 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโนนนายรวย - บ้านนายปลอด หมู่ที่ 2 [ 24 ก.พ. 2559 ]148
277 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากหน้าบ้านนางสำเนา - ต.ถนนโพธิ์ ณ บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 [ 3 ก.พ. 2559 ]154
278 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากประปา - นานางแก้ว ณ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 3 ก.พ. 2559 ]153
279 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ก.พ. 2559 ]150
280 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 12 ม.ค. 2559 ]154
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16