องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คสล.(เดิม) - ปากทางหลวง บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 16 พ.ย. 2558 ]161
282 ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางหลวง - บ้านโนนพรม ณ บ้านคอหงษ์ [ 16 ต.ค. 2558 ]156
283 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าถนนคสล.สายปากทางหลวง- บ้านโนนพรม ณ บ้านคอหงษ์ ม.3 [ 23 ก.ย. 2558 ]156
284 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนลาดยาง-โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด [ 21 ก.ค. 2558 ]163
285 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าถนนคสล.สายจากถนนลาดยาง - โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด [ 1 ก.ค. 2558 ]160
286 ประกาศ เรื่องการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ [ 15 มิ.ย. 2558 ]153
287 ประกาศ เรื่องการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ฯ [ 15 มิ.ย. 2558 ]152
288 ประกาศ เรื่องการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ [ 15 มิ.ย. 2558 ]148
289 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ 3 สาย [ 4 มิ.ย. 2558 ]169
290 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ฯ [ 4 มิ.ย. 2558 ]149
291 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ม.11 ฯ [ 4 มิ.ย. 2558 ]153
292 ประกาศการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 23 เม.ย. 2558 ]208
293 ประกาศ เรื่องการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู๋บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 22 เม.ย. 2558 ]149
294 ประกาศการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 20 มี.ค. 2558 ]145
295 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ฯ [ 17 มี.ค. 2558 ]150
296 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายล้อม หงษ์สำโรง - บ้านนายย่อม บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 มี.ค. 2558 ]152
297 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคสล. สายบ้านกระถิน - บ้านโนนลาว ฯ [ 27 ก.พ. 2558 ]176
298 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคสล. สายบ้านนายล้อม หงษ์สำโรง - บ้านนายย่อม ฯ [ 27 ก.พ. 2558 ]160
299 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านกระถิน - บ้านโนนลาว บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ธ.ค. 2557 ]153
300 การสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Aspaltic Concrete สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ต.ค. 2557 ]169
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16