องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 359 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางแต้ม มุ่งโตกลาง ? บ้านนายสุเทพ ชัยชนะ ณ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 19 พ.ค. 2559 ]183
282 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านหนองเครือชุดพัฒนา [ 13 พ.ค. 2559 ]177
283 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนรอบหมู่บ้าน ณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 [ 10 พ.ค. 2559 ]170
284 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากแยกบ้านโนนลาว (หลังบ้านนายใจ พูนศิริ) ? บ้านสะพาน ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 27 เม.ย. 2559 ]181
285 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางจันทรา ? นานางด่วน ลายนอก ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 27 เม.ย. 2559 ]196
286 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางจันทรา ? นานางด่วน ลายนอก ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 27 เม.ย. 2559 ]183
287 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายต่อจากถนนดำ ? สายเหมืองโคกประดู่ ณ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 [ 12 เม.ย. 2559 ]192
288 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางนารี ? ปู่ตาเก่า ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 12 เม.ย. 2559 ]183
289 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรวดี ? นางแฉล้ม หวังสระกลาง ณ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 12 เม.ย. 2559 ]183
290 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโนนนายรวย ? บ้านนายปลอด ณ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 [ 12 เม.ย. 2559 ]180
291 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายนพรัตน์ วัฒนากลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2559 ]175
292 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายเย็น นวลด่านกลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2559 ]191
293 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายประภาส มุ่งใหญ่กลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2559 ]182
294 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ มุ่งค้ำกลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2559 ]170
295 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสัมฤทธิ์ มุ่งปั่นกลาง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2559 ]169
296 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบริเวณข้ามลำชะเนียง 2 ฝั่ง ณ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 1 เม.ย. 2559 ]173
297 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายจากหน้าบ้านนางสำเนา ? ตำบลถนนโพธิ์ ณ บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 [ 25 มี.ค. 2559 ]178
298 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากประปา ? นานางแก้ว ณ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 21 มี.ค. 2559 ]179
299 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ณ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 3 มี.ค. 2559 ]180
300 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับงานจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ณ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 1 มี.ค. 2559 ]185
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18