องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 การสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบอลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ต.ค. 2557 ]157
302 การสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกราด - บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ต.ค. 2557 ]152
303 การสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ต.ค. 2557 ]160
304 การสอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีดเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ก.ย. 2557 ]153
305 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ตำลบโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ส.ค. 2557 ]165
306 การสอบราคาจ้างโครงการหอประชุมอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.พ. 2557 ]163
307 การสอบราคาจ้างโครงการหอประชุมอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.พ. 2557 ]156
308 ประมูลซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านโนนพรม - ปากทางแยกทางหลวงบ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2556 ]161
309 ประมูลซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายแยกปากทางแยกทางหลวง - บ้านโนนลาว บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2556 ]169
310 ประมูลซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะพาน - ลำห้วยตลาดใหญ่บ้านสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2556 ]158
311 ประมูลซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาว - บ้านกระถิน หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2556 ]168
312 ประมูลซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 [ 3 ธ.ค. 2556 ]189
313 ประมุลซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านโนนกราด จำนวน 2 ช่วง บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2556 ]174
314 ประมุลซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายแยกปู่ตา - สี่แยกโคกเพชร บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2556 ]164
315 ประมุลซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง บ้านหนองเครือชุดพัฒนา - บ้านโนนกราด บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2556 ]164
316 ประมุลซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง บ้านหนองเครือชุดพัฒนา - บ้านหนองเครือชุด บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2556 ]174
317 ประกาศสอบราคาจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 29 ส.ค. 2556 ]150
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16