องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 6 ก.ค. 2565 ]48
42 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากแยกหนองกระทุ่ม – นานายอรุณ มุ่งซ้อนกลาง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 6 มิ.ย. 2565 ]67
43 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจาก บ้านนางจอย มุ่งฝากกลาง – เหมืองโคกประดู่ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 6 มิ.ย. 2565 ]62
44 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากนานายสนอง -นานายนัด บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 [ 6 มิ.ย. 2565 ]69
45 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายแปลงเกษตร – นานางไพรี บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 [ 6 มิ.ย. 2565 ]64
46 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายที่สาธารณะบ้านกระถิน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา [ 6 มิ.ย. 2565 ]66
47 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2565 ]69
48 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2565 ]67
49 ประชาสัมพันธ์วันไข้เลือดออกอาเซียน [ 1 มิ.ย. 2565 ]68
50 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากที่พักสงฆ์โนนพรม – นานายตุ๊ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 [ 25 พ.ค. 2565 ]71
51 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านนายสุภาภรณ์ ปลั่งกลาง – เหมือง บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 [ 25 พ.ค. 2565 ]68
52 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านนายสวัสดิ์ – โนนผักชี บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 [ 25 พ.ค. 2565 ]71
53 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย จากแนวเขตทางหลวง เลียบคลองช้างทางควาย (ทิศตะวันตก) บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3 [ 25 พ.ค. 2565 ]66
54 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากเหมืองโคกประดู่ – นานายทนง บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 [ 25 พ.ค. 2565 ]70
55 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายจากเหมืองโคกประดู่ – นานายประนอม หมายสอนกลาง บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 [ 25 พ.ค. 2565 ]68
56 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากเหมืองลำห้วยชำแหละหว้า - ป่าตาล บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 [ 25 พ.ค. 2565 ]72
57 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากประปา -นานางแก้ว บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 25 พ.ค. 2565 ]69
58 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 เม.ย. 2565 ]82
59 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์และครุภัณฑ์งานระบบท่อฯ จำนวน 15 ชุด ตามโครงการสถานีพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.พ. 2565 ]120
60 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ธ.ค. 2564 ]136
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16