องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 348 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม สายจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน – บ้านนางทองด้วง ยงตากลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 24 ส.ค. 2565 ]44
62 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน – บ้านนางปราณี มุ่งรวยกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 24 ส.ค. 2565 ]47
63 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน่วม มุ่งอิงกลาง – ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ [ 24 ส.ค. 2565 ]44
64 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนทางเข้าหมู่บ้าน สายจากถนนลาดยาง – สี่แยกหน้าบ้านนายแช่ม คลกลาง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]39
65 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สายจากบ้านนางสมร มุ่งยุทธกลาง–บ้านนายสะอิ้ง จุลกลาง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]39
66 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายถนน คสล. จากบ้านนางประนอม – บ้านถนนโพธิ์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 [ 24 ส.ค. 2565 ]44
67 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 92/2565 ) [ 24 ส.ค. 2565 ]48
68 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 91/2565 ) [ 24 ส.ค. 2565 ]44
69 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆ ทั้งระบบ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 - บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 21 ก.ค. 2565 ]65
70 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆ ทั้งระบบ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 21 ก.ค. 2565 ]63
71 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆ ทั้งระบบ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 (หน้า รพ.สต.สะพาน) - บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 [ 21 ก.ค. 2565 ]63
72 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 6 ก.ค. 2565 ]63
73 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากแยกหนองกระทุ่ม – นานายอรุณ มุ่งซ้อนกลาง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 6 มิ.ย. 2565 ]91
74 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจาก บ้านนางจอย มุ่งฝากกลาง – เหมืองโคกประดู่ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 6 มิ.ย. 2565 ]79
75 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากนานายสนอง -นานายนัด บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 [ 6 มิ.ย. 2565 ]87
76 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายแปลงเกษตร – นานางไพรี บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 [ 6 มิ.ย. 2565 ]83
77 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายที่สาธารณะบ้านกระถิน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา [ 6 มิ.ย. 2565 ]85
78 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2565 ]88
79 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2565 ]119
80 ประชาสัมพันธ์วันไข้เลือดออกอาเซียน [ 1 มิ.ย. 2565 ]85
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18