องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายสามแยกบ้านนายทวี หมายยอดกลาง ถึงสายถนนลาดยาง สายบ้านโนนกราด หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว [ 8 พ.ย. 2564 ]150
62 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กจากสายถนนลาดยางเดิมถึงสายเขตบ้านคู ตำบลขามสะแกแสง บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 3 พ.ย. 2564 ]141
63 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง [ 4 ต.ค. 2564 ]145
64 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 29 ก.ย. 2564 ]165
65 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 28 ก.ย. 2564 ]168
66 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 28 ก.ย. 2564 ]158
67 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นลานด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 12 ก.ค. 2564 ]167
68 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากหนองสระใหญ่เชื่อมเหมืองตากลึง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 [ 1 ก.ค. 2564 ]159
69 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายจากศาลตาปู่-เหมืองชำแหละหว้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด [ 31 พ.ค. 2564 ]170
70 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้อย นิ่มกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม [ 27 พ.ค. 2564 ]165
71 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก – ถนนลาดยางบ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด [ 27 พ.ค. 2564 ]159
72 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านนายยงค์ – แยกโนนลาว หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน [ 27 พ.ค. 2564 ]156
73 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านายรณชัย – วัดน้อย หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร [ 27 พ.ค. 2564 ]147
74 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนบ่อ – บ้านโนนพรม หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ [ 17 พ.ค. 2564 ]153
75 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 3 [ 17 พ.ค. 2564 ]151
76 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเหมืองโคกประดู่ – หนองตู้ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน [ 17 พ.ค. 2564 ]154
77 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตุ๊ แคว้นอินทร์ – บ้านนางสำเรียง ลายกลาง หมู่ที่ 8 บ้านกระถิน [ 17 พ.ค. 2564 ]151
78 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสามแยกบ้านนายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง – เหมืองเขตติดต่อ ต.พะงาด หมู่ที่ 12 [ 17 พ.ค. 2564 ]154
79 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางซิว – นายจรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน [ 17 พ.ค. 2564 ]145
80 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนราชการโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]158
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16