องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 343 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายจากเหมืองโคกประดู่ – นานายประนอม หมายสอนกลาง บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 [ 25 พ.ค. 2565 ]82
82 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากเหมืองลำห้วยชำแหละหว้า - ป่าตาล บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 [ 25 พ.ค. 2565 ]83
83 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากประปา -นานางแก้ว บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 25 พ.ค. 2565 ]80
84 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 เม.ย. 2565 ]91
85 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์และครุภัณฑ์งานระบบท่อฯ จำนวน 15 ชุด ตามโครงการสถานีพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.พ. 2565 ]134
86 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ธ.ค. 2564 ]147
87 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายสามแยกบ้านนายทวี หมายยอดกลาง ถึงสายถนนลาดยาง สายบ้านโนนกราด หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว [ 8 พ.ย. 2564 ]161
88 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กจากสายถนนลาดยางเดิมถึงสายเขตบ้านคู ตำบลขามสะแกแสง บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 3 พ.ย. 2564 ]153
89 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง [ 4 ต.ค. 2564 ]155
90 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 29 ก.ย. 2564 ]178
91 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 28 ก.ย. 2564 ]180
92 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 28 ก.ย. 2564 ]172
93 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นลานด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 12 ก.ค. 2564 ]179
94 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากหนองสระใหญ่เชื่อมเหมืองตากลึง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 [ 1 ก.ค. 2564 ]174
95 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายจากศาลตาปู่-เหมืองชำแหละหว้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด [ 31 พ.ค. 2564 ]185
96 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้อย นิ่มกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม [ 27 พ.ค. 2564 ]181
97 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก – ถนนลาดยางบ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด [ 27 พ.ค. 2564 ]173
98 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านนายยงค์ – แยกโนนลาว หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน [ 27 พ.ค. 2564 ]170
99 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านายรณชัย – วัดน้อย หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร [ 27 พ.ค. 2564 ]163
100 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนบ่อ – บ้านโนนพรม หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ [ 17 พ.ค. 2564 ]163
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18